meerdaneendak.nl

Succesvolle SEO-strategie

  • E-commerce
  • Leadgeneratie

Grip op het proces

Van een huis een thuis maken is niet eenvoudig, er gaat namelijk een heel proces aan vooraf. Binnenhuisarchitect Gertie van Driel helpt mensen dit proces succesvol te doorlopen door haar kennis, ervaring en expertise te delen. Want wonen is méér dan een dak boven je hoofd. Vanuit deze gedachte is het infinitief meerdaneendak.nl ontstaan: dé website waar je als particulier onafhankelijke kennis en tips kan vinden omtrent het (ver)bouwproces van je huis. Meer dan een dak vroeg Takt Online ondersteuning om de organische vindbaarheid van de website te verbeteren.

Hoogtepunten
  • Technische optimalisatie
  • Content ontwikkelen
  • Sneeuwbaleffect ingang gezet

Een duurzame strategie

Het verbeteren van de online vindbaarheid is geen eenvoudig klusje. Takt Online garandeert haar opdrachtgevers geen nummer één posities. Dit is simpelweg niet mogelijk, al streven we hier natuurlijk wel naar. Samen met Gertie is er een duurzame SEO-strategie ontwikkeld waarin kennisdeling, expertise en waarde centraal staan. Op basis van verschillende zoekintenties en de verschillende fases waarin een potentiële klant zich kan bevinden is er een content strategie opgezet. Deze strategie bestaat niet enkel uit het schrijven en publiceren van kennisartikelen. Ook verschillende technische SEO-optimalisaties passeren de revue. Het gewenste sneeuwbaleffect wordt maand op maand steeds wat beter zichtbaar. In de eerste drie maanden is het organische verkeer al met 293% toegenomen. De komende maanden gaan we dit verder uitbouwen.

Wij zijn zeer tevreden met Takt Online. Afspraak is afspraak. Ze zijn enthousiast, creatief en denken mee met vormgeving, inhoud en marketingstrategie. We hopen nog lang met ze samen te kunnen werken.”

Takt online review van Gertie van Driel eigenaar - Méér dan een dak

Gertie van Driel

eigenaar - Méér dan een dak

Meer online marketing projecten

Of bekijk alle projecten